Nieuwsbrief Ballast Nedam

Deze week hebben kopers de eerste nieuwsbrief ontvangen van Ballast Nedam waarin zij een update geven van de stand van zaken.
Hierbij gaat het voornamelijk om de opschortende voorwaarden zoals deze opgenomen zijn in de koop- en aannemingsovereenkomst. En de berichten zijn wat dat betreft positief. het verkooppercentage van 70% zal ruimschoots worden gehaald, het SWK certificaat zal naar verwachting binnenkort worden verstrekt, en de benodigde omgevinsvergunningen zijn inmiddels ingediend bij de gemeente.