Omgevingsvergunningen woningen afgegeven

De ingediende omgevingsvergunningen voor de woningen van Fase 1.2, Fase 1.3 en Fase 1.4 zijn inmiddels verleend door de Gemeente Rotterdam. De publicaties van deze vergunningverlening is terug te lezen middels onderstaande links. De vergunningen zijn bevinden zich momenteel in de bezwaartermijn van 6 weken waarbinnen belanghebbenden eventueel een bezwaarschrift in kunnen dienen.