SWK Waarborgcertificaat afgegeven fase 1.3

Deze week is het SWK waarborgcertificaat afgegeven voor Tuinbuurt Vrijlandt fase 1.3. Hiermee wordt gewaarborgd dat het project in ieder geval afgebouwd wordt en er garantie is bij gebreken in de garantie termijn. Voor meer informatie omtrent deze waarborging kan je terecht op de website https://www.swk.nl/